Få et skattefradrag for vores arbejdsløn

Håndværkerfradraget for 2016

Den nye BoligJobordning skal i 2016 og 2017 understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Det bliver altså ikke længere muligt at få fradrag for arbejde, der ikke kategoriseres som energiforbedring, klimatilpasning eller øget bæredygtighed. Det er ikke endeligt besluttet, hvilke ting du ikke længere kan få fradrag for, men det kunne fx være maling eller nyt køkken.


Som noget nyt justeres ordningen så den bliver todelt: der kan opnås fradrag for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kr. per person og for håndværksydelser for 12.000 kr. per person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag per person udgøre i alt 18.000 kr.

Man skal være over 18 år for at kunne få fradraget. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst. Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Hvilke renoveringsopgaver dækker fradraget?

Den endelige lovtekst foreligger her i januar 2016 endnu ikke. Herunder følger eksempler på nogle af de arbejder, som BoligJob-ordningen kan anvendes til.

Energiforbedringer af boligen bl.a.

  • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
  • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer
  • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
  • Reparation og isolering af ydervægge inkl. hulmursisolering
  • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Hvad siger reglerne?

  • Fradraget er for 2016 på op til 18.000 kr. for hver voksen person i husstanden. Det betyder, at et ægtepar eller to samboende kan trække op til 36.000 kr. fra pr. år.
  • Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag
  • Fradraget gives kun til arbejdslønnen inkl. moms, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

Læs mere på skat.dk