Få et skattefradrag for vores arbejdsløn

Håndværkerfradraget for 2021

Håndværkerfradraget er blevet langt større i 2021. Det er de samme ydelser som du kan få tilskud til som i 2020. Men beløbet er nu fordoblet! Håndværkerfradraget skal altså stadig understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.


Det er stadig kun muligt at få fradrag for din håndværkers arbejdsløn inklusiv moms. Du kan altså ikke få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde. For at få håndværkerfradrag skal du betale for arbejdet elektronisk (MobilePay eller bankoverførsel). Når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

Man skal være over 18 år for at kunne få fradraget. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst. Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Du kan få håndværkerfradrag både til privatbolig, sommerhus, fritidsbolig, ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig – så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto.

For at få fradrag for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Hvilke renoveringsopgaver dækker fradraget?

Herunder følger eksempler på nogle af de arbejder, som BoligJob-ordningen kan anvendes til.

Energiforbedringer af boligen bl.a.

  • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
  • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer
  • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
  • Reparation og isolering af ydervægge inkl. hulmursisolering
  • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Hvad siger reglerne?

  • Fradraget er for 2021 på op til 25.000 kr. for hver voksen person i husstanden. Det betyder, at et ægtepar eller to samboende kan trække op til 50.000 kr. fra pr. år.
  • Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag
  • Fradraget gives kun til arbejdslønnen inkl. moms, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

Læs mere på skat.dk